Tjenester

Vi i Norsk Retningsboring AS tilbyr våre kunder en god tjeneste innen landbasert retningsstyrt boring. 

Selskapet gjør det mulig å ta i bruk teknologi, kunnskap og HMS-kultur på land,  som tidligere har vært reservert til bruk offshore. 

Riktig utstyr og kvalifisert personell gir oss muligheten til å bore hull som markedet har behov for.

Landfallhull med startvinkel over 15 grader er et problem for standard rigger

Landfallhull med startvinkel over 15 grader er et problem for standard rigger.

Hullåpning

Hullåpning.

Boring av styrt pilothull

Boring av styrt pilothull.

Riktig utstyr og kvalifisert personell

Vi må oppskalere det meste når vi går over i hardt fjell: større rigg, større borerør og mye mer pumpekapasitet.

I en oppstart brukes kun velutprøvd utstyr, men vi jobber aktivt med utvikling. Nytt utstyr og ny teknologi kan gjøre arbeidsprosessen enda mer effektiv og resultatrik. Bedre resultater vil effektivisere boringen, og dermed få ned kostnader.