Jobb hos oss

Jobb
hos oss

Vi ønsker kontakt med personell som har bakgrunn fra/som:

  • Borer (assistent) boredekkarbeider
  • Entreprenør
  • Maskinførere
  • Mekanikere
  • Elektriker

CV sendes jobb.retningsboring@lyse.net

Skiftplanen vår kalles 13–15. (2 på 2 av)

Riktig utstyr og kvalifisert personell

Vi må oppskalere det meste når vi går over i hardt fjell: større rigg, større borerør og mye mer pumpekapasitet.

I en oppstart brukes kun velutprøvd utstyr, men vi jobber aktivt med utvikling. Nytt utstyr og ny teknologi kan gjøre arbeidsprosessen enda mer effektiv og resultatrik. Bedre resultater vil effektivisere boringen, og dermed få ned kostnader.