Prosjekter

Norsk Retningsboring utfører avansert boreteknikk, og har en erfaren og dyktig arbeidsstokk, gjennom lang og allsidig erfaring fra kompliserte borejobber på land og offshore i hard fjell og løsmasser. Vi er også meget godt rustet til å imøtekomme strenge krav og vekslende forhold i alle typer fjell og løsmasser.

Norsk Retningsboring dekker behovet for spesialboringer. Firmaets boreprogram omfatter:

 • Boring i fjell med hulldiameter ∅ 250 – 1167 mm
 • Retningsstyrt boring og måleteknikk
 • Boring for kabler, vann og avløp med og uten utforing
 • Kjerneboring og grunnundersøkelser i fjell og løsmasser via samarbeidspartner
 • Styrt boring i løsmasser

Foruten ovennevnte boreprogram tilbys derfor også konsulentoppdrag for å finne frem til optimale løsninger på boreprosjekter.

Vi er i dag et lettbent , kompetent, spisset og engasjert selskap dedikert for boring for bla kraftverk. Vår erfaring fra tidligere prosjekt tar vi med oss inn i nye prosjekt.

Under ligger noen eksempler på prosjekter vi har deltatt i. 

Se flere video under eller på vår YouTube-kanal

Eksempler på arbeidet vi har utført

Tunnelboring for Reinåa Kraftstasjon i Meråker

Ferdig 2021

Gjort i 3 operasjoner.

 • Retningstyrt pilotboring i 3D,
  ∅ 312 mm.
 • Opprømming til 660 mm
 • Opprømming til 978 mm
 • Produksjon
 • 1242 m, ∅ 978 mm
 • foringsrør: ∅ 813 mm
 • høydeforskjell: 246 m

Tunnelboring for Bergselvi Kraftstasjon i Skjolden

Ferdig 2021

Opprømmet i 1 operasjon.

 • Opprømming fra 780mm pilot hull
 • Opprømming til 1067 mm
 • 1111 m, ∅ 1067 mm
 • foringsrør: ∅ 914 mm
 • høydeforskjell: 265 m

Tunnelboring for Kupe Kraft i Jølster

Ferdig 2022

Opprømmet i 1 operasjon.

 • Opprømming fra 780 mm pilot hull
 • Opprømming til 1067 mm
 • 832 m, ∅ 1067 mm
 • foringsrør: ∅ 914 mm
 • høydeforskjell: 146 m

Vår Referanseliste

Equinor Mongstad

Troll II

485 m, ∅ 950 mm

Granittisk gneis
Boreleder

Equinor Mongstad

VP

438 m, ∅ 600 mm

Granittisk gneis
Boreleder

I.V.A.R.

Sirevåg ??

328 m, ∅ 445 mm

Egersund feltet / Anortositt
Utførende / Boreleder

Nexans

Norlink

2×370 m, ∅ 445 mm

Granittisk gneis
Boreleder

Hywer

Reinåa Kraftverk

1242 m, ∅ 978 mm

Granittisk gneis
Utførende

Hywer

Bergselvi Kraftverk

1111 m, ∅ 1067 mm

Fyllitt
Utførende

Hywer

Kupe Kraftverk

832 m, Ø 1067 mm

Granittisk gneis
Utførende

Se video
fra andre prosjekter