Om oss

Norsk Retningsboring AS ble etablert sommeren 2018 av Ove Heggland og Einar Feet og Bengt Helge Hansen for å tilby våre kunder en god tjeneste innen landbasert retningsstyrtboring.

Selskapet vil, med sin nye borerigg og med sine samarbeidspartnere, gjør det mulig å ta i bruk teknologi, kunnskap og HMS kultur på land som tidligere har vært reservert til bruk offshore.

Riktig utstyr og kvalifisert personell gir oss muligheten til å bore hull uten begrensning i lengde, diameter, kurvatur og treffpunkt.

Ove, Einar og Bengt Helge har til sammen over 100 år erfaring innen retningsmåling og retningsstyrt boring offshore og i hardt fjell på land. Alle tok pakken da oljekrisen kom for noen år siden.

Ble raskt involvert i boring av 2 landfallhull for Nexans/Statnett sør for Flekkefjord (2017). Tok på oss presisjons boring mellom 2 fjellhaller for Green Mountains Datasenter på Rennesøy.

Har til nå boret tre vannveier til Små Kraftverk.

Visjon og verdier

Erfaren ledelse med solid kunnskap innen retningsstyrt boring og med bred kontaktflate til entreprenør-bransjen i Norge.

Aktive eiere som vil jobbe for at styrte brønner / borehull skal være et foretrukket alternativ i forhold til graving, sprengning.

Gode mål og planer er motiverende og bidrar til at vi kan nå målene våre på en mer sikker og effektiv måte. Vi jobber derfor aktivt hver dag for å ha gode og konkrete planer og mål for det vi gjør. Planer og mål danner deler av grunnlaget for våre visjoner og verdier.

Som en aktør i markedet er vi med i utviklingen av et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Dette representer både et ansvar og en forretningsmulighet for oss.

Vi skal derfor drive vår virksomhet på en slik måte at vi oppnår miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske gevinster.

Vi bruker aktivt vår miljøkompetanse for videreutvikling, planlegging og ved gjennomføring av våre prosjekter.

I samspill med våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører vil vi realisere miljøriktige løsninger og produkter.

Kulturen i Norsk Retningsboring skal kjennetegnes ved gode samarbeidsevner, høy arbeidsmoral og stor fleksibilitet, dette er egenskaper vi kontinuerlig jobber opprettholde og utvikle.

Et godt verdigrunnlag gir våre ansatte verdifulle rettesnorer i møtet med utfordringer i hverdagen

Tillit, ærlighet og pålitelighet gjør at NRB alltid er til å stole på. For oss er det viktig å være lojal mot avtaler, dette gir forutsigbarhet i beslutningsprosesser.

Riktig utstyr og kvalifisert personell

Vi må oppskalere det meste når vi går over i hardt fjell: større rigg, større borerør og mye mer pumpekapasitet.

I en oppstart brukes kun velutprøvd utstyr, men vi jobber aktivt med utvikling. Nytt utstyr og ny teknologi kan gjøre arbeidsprosessen enda mer effektiv og resultatrik. Bedre resultater vil effektivisere boringen, og dermed få ned kostnader.