Teknologi & kunnskap på land og offshore

Riktig utstyr og kvalifisert personell gir oss muligheten til å bore hull uten begrensning i både lengde, diameter, kurvatur og treffpunkt.

Det unike oppe i dette er sammensetningen av kunnskap og kjennskap til utstyr. Boreriggen er bygget i Tyskland, borerør i USA / Kina og hullåpnere i Australia.

Kjempesuksess

Hull #2 Bergselvi i Fortun rømmet opp fra 780 mm
til 1067 mm i et 1111 meter langt hull på 50 dager.
Klikk og se kort video fra Bergselvi under.

Kjempesuksess

Hull #2 Bergselvi i Fortun
rømmet opp fra 780 mm til 1067 mm
i et 1111 meter hull langt på 50 dager.

Klikk og se kort video
fra Bergselvi under.

Norsk Retnings-
boring AS

Norsk Retningsboring AS

Norsk Retningsboring AS ble etablert sommeren 2018 av Ove Heggland og Einar Feet, for å tilby våre kunder en god tjeneste innen landbasert retningsstyrt boring.

Ove Heggland og Einar Feet har til sammen over 70 års erfaring innen retningsmåling og retningsstyrt boring offshore og i hardt fjell på land. Begge tok pakken da oljekrisen kom for noen år siden. Vi ble raskt involvert i boring av to landfallhull og boring mellom fjellhaller..